fbpx

Pravila za oglase – slika i tekst, primeri OK i BAD

U ovom tekstu su neki dobri i neki loši primeri oglasa, koji ne mogu biti prihvaćeni na GoToNative oglasnoj mreži, kao i objašnjenja zbog čega je to tako.

Svaki oglas na GTN platformi prikazuje se kao kombinacija SLIKE i TEKSTA. Pozivamo vas da pažljivo pročitate ovaj tekst kako biste izbegli da vaša reklama bude odbijena.

1. Slike poznatih ličnosti, glumci, estrada, sportisti, političari…
2. Delovi tela u krupnom planu
3. Eksplicitni ili implicitni erotski prikazi
4. Eksplicitni ili sugestivni prikazi seksualnog opštenja
5. Slike koje vređaju na rasnoj, verskoj, političkoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi
6. Slike koje imaju na sebi vodeni žig zbog kršenja autorskih prava
7. Slike loše rezolucije ili loše obrađene
8. Slike koje sadrže tekst

Pravila se odnose kako na sliku tako i na tekst oglasa. Kod teksta oglasa važe i sledeća pravila:

9. Poštovanje gramatike i pravopisa
10. Bez vulgarnih ili sleng / uličarskih / žargonskih izraza
11. Bez reči u potpunosti ispisanih VELIKIM slovima ( na primer AKCIJA! PAŽNJA! i slično )
12. Jezik na kojem je pisan tekst oglasa se mora poklapati sa jezikom targetiranja! Recimo, ne možete prikazivati oglas na Engleskom jeziku publici u Srbiji. Kao ni obratno