fbpx

Da li je GTN samo-uslužna (“self-service”) oglasna platforma?

Category: Oglašivači

Da, GTN je potpuno samo-uslužna oglasna platforma. Vi imate potpunu slobodu kakve oglase ćete dati, kada će se oni prikazivati, slobodno ih možete menjati, pauzirati ili ponovo pokrenuti kad god to poželite. Postoje doduše neki limiti u pogledu proizvoda i usluga koji se na našoj platformi smeju oglašavati, pogledajte smernice za oglase i Kakvi sajtovi nisu dozvoljeni na GoToNative platformi?